19380407 - Landsbygden. Levede.

Landsbygden.

LEVEDE, 6 april.
Kongomissionär E. V. Hedlind besökte i måndags kväll Levede, där han i missionshuset höll ett mycket intressant och gripande missionsföredrag i samband med förevisning av skioptikonbilder från svenska missionsverksamheten i Central-Afrika. Ett ganska talrikt auditorium hade infunnit sig. Mötet omslöts av psalmsång och bön.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 7 april 1938
N:r 80
Lösnummerpris 10 öre