19380407 - Landsbygden. Follingbo.

Landsbygden.

FOLLINGBO, 7 april.
Rödakorsfest anordnar om lördag kväll härvarande rödakorskreta skolan kl. 7. Ett både trevligt och omväxlande program utlovar arrangörerna, varför festen kan rekommenderas till det bästa. Behållningen tillfaller tandvården för skolbarnen.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 7 april 1938
N:r 80
Lösnummerpris 10 öre