19380407 - Petterkvist

Petterkvist: En käpp är bra... ibland... varför köpte jag inte krycka på samma gång.

PetterkvistGotlands Allehanda
Torsdagen den 7 april 1938
N:r 80
Lösnummerpris 10 öre