19380409 - Distriktsvården.

Distriktsvården.

Medicinalstyrelsen har godkänt plan för distriktsvården i Gotlands län, i överensstämmelse med landstingets förslag. Enligt planen skall anställas femton distriktssköterskor med stationering i Fårösund, Lärbro, Slite köping, Martebo, Bäl, Bro, Vall, Roma, Kräklingbo, Ljugarn, Mästerby, Klintehamn, Hemse, Havdhem. och Burgsvik. Samtidigt har styrelsen godkänt instruktion för distriktssköterskorna.Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 april 1938
N:r 82
Lösnummerpris 10 öre