19380409 - Petterkvist

Petterkvist: Odygdens belöning.

Petterkvist



Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 april 1938
N:r 82
Lösnummerpris 10 öre