19380411 - Distriktsvården på Gotland.

Distriktsvården på Gotland.

Medicinalstyrelsen har godkänt plan för distriktsvårdens bedrivande inom Gotlands läns landstingsområde samt instruktion för distriktsaköterskornah Länet skall vara indelat i 15 distrikt, nämligen Fårösunds, Lärbro, Martebo, Bäls, Bro, Valls, Roma, Kräklingbo, Ljugarns, Mästerby, Klintehamns, Hemse, Havdhems och Burgsviks distrikt, vardera, med en distriktssköterska. (P)Gotlands Allehanda
Måndagen den 11 april 1938
N:r 83
Lösnummerpris 10 öre