angfartyget_christofer-polhem-1936-400.jpg

19380411 - Årets hästpremieringar

Årets hästpremieringar

avhållas enligt av premieringsnämndsordföranden uppgjort förslag å följande platser och tider:
Visby onsdagen den 10 aug., Tingstäde torsdagen den 11 aug., Takstens i Lärbro fredagen den 12 aug. — för året nytillkommen uppvisningsplats —, Tings i Kräklingbo lördagen den 13 aug., Hemse måndagen den 15 aug., Burgsvik tisdagen don 16 aug., Sanda onsdagen den 17
Lau torsdagen don 18 aug., Roma fredagen den 19 aug., Eksta lördagen den 20 aug., Gerum korsgata måndagen den 22 aug., med början alla dagar kl, 9 utom russdagon i Gerum, som börjar kl. 11 f. m.Gotlands Allehanda
Måndagen den 11 april 1938
N:r 83
Lösnummerpris 10 öre