19380411 - Petterkvist

Petterkvist: Den illa gör han springa får.

Petterkvist

 Gotlands Allehanda
Måndagen den 11 april 1938
N:r 83
Lösnummerpris 10 öre