19380416 - Förlovning

Förlovning

har eklaterats mellan med. kand. Sten Landergren, Sävsjö, och fröken Maj Björkander, dotter till konsul C. G. Björkander härstädes och hans maka, född Bolin.
— Förlovning har tillkännagivit mellan Doctor of Dental Medicine Carl W. Borgström, Stockholm, och tandläkare Elsa Ehrenström, Fårösund, dotter till kyrkoherden A. Ehrenström, Fårö, och hans maka.
— Förlovning har tillkännagivits mellan jur. stud. Hans Olof Rosén, Stockholm, och fröken Sonja Johansson, dotter till direktör Hilbert Johansson, härstädes, och hans maka, född Wenndahl.Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 april 1938
N:r 87
Lösnummerpris 10 öre