19380420 - Levedeterrängen.

Levedeterrängen.

I resultatlistan från annandagens tävling blevo platssiffrorna för Väte G. o. IF i lagtävlingen felaktigt återgivna. De voro 7, 12, 16 och 19 med en sammanlagd poäng av 54, vilket härmed meddelas som rättelse.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 20 april 1938
N:r 89
Lösnummerpris 10 öre