19380421 - Kasernbyggnadsarbetena i Fårösund.

Kasernbyggnadsarbetena i Fårösund.

Marinförvaltningen har funnit lämpligt att vidtaga en del ändringar i de kontrakterade byggnadsarbetena vid Gotlands kustartillerikårs kasernetablissement i Fårösund. Genom dessa ändringar uppstår en merkostnad om 24,520 kr. (TT. Spec.)Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 april 1938
N:r 90
Lösnummerpris 10 öre