19380422 - Gotlands kustartillerikår.

Gotlands kustartillerikår.

Regeringen har förordnat, att uppsättningen av Gotlands kustartillerikårs förläggning till Fårösund skall taga sin början med ingången av oktober 1938. Samtidigt har regeringen ställt till förfogande 80,000 kr. åt marinförvaltningen för anskaffning av kaserninventarier m. m. åt kåren. (P.)Gotlands Allehanda
Fredagen den 22 april 1938
N:r 91
Lösnummerpris 10 öre