19380422 - Hemse får låna 100,000 kr. till avlopp.

Hemse får låna 100,000 kr. till avlopp.

Hemse municipalsamhälle har fått regeringens tillstånd att upplåna 100,000 kr. på 25 år för anläggande av det beslutade avloppssystemet i samhället. Samhället har som bekant beslutat övertaga fastighetsägarnas hittillsvarande skyldighet att ordna avlopp från resp. fastigheter. (P.)Gotlands Allehanda
Fredagen den 22 april 1938
N:r 91
Lösnummerpris 10 öre