19380422 - Petterkvist

Petterkvist: Misslyckad välvilja.

PetterkvistGotlands Allehanda
Fredagen den 22 april 1938
N:r 91
Lösnummerpris 10 öre