19380423 - Virkes- och vedauktion

Virkes- och vedauktion
i Ganthem.

TORSDAGEN DEN 28 APRIL kl. 10 f. m. kommer genom offentlig auktion å Kumla sågplats vid Stora Rasne att försäljas: större partier bräder och plank, i alla dimensioner, 4-kant, snickarevirke, ved av alla slag, ribb, grenar pärkvis.
Betalningsanstånd till den 1 okt. 1938.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 april 1938
N:r 92
Lösnummerpris 10 öre