19380107 - Förordnanden att verkställa växelprotester.

Förordnanden att verkställa växelprotester.

Följande personer hava förordnats att verkställa växelprotester nämligen i Lärbro fjärdingsman Tage Björklund, i Roma stationsinspektor Carl Sandberg och i Fårösund löjtnant Axel Kahlström samt, vid förfall för vederbörande landsfiskal, i Slite biträdande landsfiskal Erik Jonsson, i Hemse handelsföreståndare Rudolf Lindström, i Klintehamn rektor Albin Åkesson och i Havdhem handlanden Fritiof Pettersson.Gotlands Allehanda
Fredagen 7 Januari 1938
N:r 4