19380107 - En högtidlig medaljöverlämning

En högtidlig medaljöverlämning

ägde rum trettondagen efter högmässans slut i Burs kyrka, då förra barnmorskan Lisa Högberg fick mottaga Patriotiska sällskapets guldmedalj, första storleken, med inskription »För långvarig och trogen tjänst».
Medaljen överlämnades av kontraktsprosten G. A. Bronqvist, som i varmhjärtade ordalag tackade fröken Högberg för hennes verksamhet inom församlingarna och tillönskade henne fortsatt hälsa och goda krafter, när hon efter 38 års väl utförd tjänst nu ingått i pensionsåldern. A Stånga församlings vägnar tackade dir. A. Thorén.
Djupt rörd tackade fröken Högberg hälsovårdsnämderna och församlingarnas medlemmar för utmärkelsen. Efter högtidligheten sjöngs som avslutning ps. 424: 8.Gotlands Allehanda
Fredagen 7 Januari 1938
N:r 4