19380107 - Sjuttiofem år

Sjuttiofem år

fyller i morgon f. d. hovrättsrådet Albert Nordin i Jönköping. Han är född i Västkinde, blev vice häradshövding 1890, ordinarie fiskal i Göta hovrätt 95, assessor 1897 och hovrättsråd 1906. Han har även fungerat som vice president. I Jönköping har han även varit verksam som stadsfullmäktig och dess ordförande i många år.Gotlands Allehanda
Fredagen 7 Januari 1938
N:r 4