19380117 - Arbetslöshetskommitté i Follingbo.

Arbetslöshetskommitté i Follingbo.

Kommunalstämman har till länsstyrelsen anmält att en arbetslöshetskommitté tillsatts inom kommunen.
Länsstyrelsen har till ordförande i kommittén förordnat lantbrukare Arvid Collberg, Nygårds och snickaren Johannes Dahlström, Klinte som suppleant för ordf. Till revisorer i kommittén har utsetts lantbrukaren Viktor Franzén, Hagvards, med handlanden Oscar Sanden som suppleant.
Samtliga förordnanden gälla för år 1938.Gotlands Allehanda
Måndagen 17 Januari 1938
N:r 12