19380118 - Kursen för jordbrukare

Kursen för jordbrukare

fortsatte i dag kl. 9 f. m. med föredrag av agronom Ytterborn över "Balanstekniska frågor" och "Kapitalspörsmål".
Efter middagsrasten talade sekr. P. H. Sjöblom om "Föreningsrörelsens grundsatser" och "Föreningsrörelsens utveckling", varjämte dir. H. Gräslund på eftermiddagen ledde en överläggning om mejeriföreningsfrågor.
I kursen äro följande fasta deltagare anmälda:

Från hushållningssällskapet: Harry Thomsson, Bertels, Hablingbo, Joh:s Stengård, Loggarve, Klinte.
Från Mejeriförbundet: Sven Åkerbäck, Tass, Hejde, David Wessman, Fide, Henry Larsson, Suderbys, Källunge, Axel Pettersson, Koparve, Lau, Hjalmar Larsson, Robsarve, Fröjel.
Från andelsslakteriet: Sven Larsson, Simunde, Vamlingbo, Anders Hermansson, Havor, Havdhem, Ivar Pettersson, Bommunds, När, Alert Löfgren, Ejmunds, Mästerby, Karl Nordström, Änge, Gammelgarn, Erland Bendelin, Klintegårda, Väskidne, Gustaf Olofsson, Lauhage, Stenkyrka, Einar Thomsson, Skäggstäde, Källunge, Hilding Pettersson, Hägvards, Hall, Birger Nilsson, Visby.
Från äggcentralen: Henning Widn, Vallbys, Hogrän, Albin Åhlström, Ansarve, Fröjel, Sven Johansson, Hulte, Hemse, Erik Larsson, Anningåkra, Alskog, tinar Rosvali, Granskogs, Gotl. Hesselby, Thomas Pettersson, Eke.
Från Gotl. lantm. centralförening: Martin Wiman, Tings Kräklingbo,  Sven H. Persson, Slite, Axel Pettersson, Vamlingbo, Sune Alexandersson, Sanda, Sigurd Eriksson, Fjärdinge, Gothem, Gustaf Bjärkqvist, Visby.
Från centralkassan: Svante Pettersson, Lärbro, Artur Olsson, Godrings, Ganthem, Henrik Pettersson, Sigsarve, Hejde.Gotlands Allehanda
Tisdagen 18 Januari 1938
N:r 13