19380118 - Petterkvist

Petterkvist: Överge honom inte — för motivets skull.Gotlands Allehanda
Tisdagen 18 Januari 1938
N:r 13