19380119 - Petterkvist

Petterkvist: Skidbragden och hur den gick till.Gotlands Allehanda
Onsdagen 19 Januari 1938
N:r 14