19380120 - Fyrmästarebefattningen vid Ölands norra udde.

Fyrmästarebefattningen vid Ölands norra udde.

Till erhållande av fyrmästarbef attningen vid Ölands norra uddes fyrplats förordar lotskaptenen i Kalmar hos lotsstyrelsen fyrmästaren vid Fårö fyr J. E. Berggren. Befattningen sökes även av bl. a. fyrmästarna H. G. Engeström, Närs fyrplats, och A. S. Barck, Hoborgs fyr. (P.)Gotlands Allehanda
Torsdagen 20 Januari 1938
N:r 15