19380122 - Inskrivning av värnpliktiga

Inskrivning av värnpliktiga

kommer i år att äga rum, enligt nu utfärdad kungörelse, i Visby rullföringsområde 21-23 febr., Roma rullföringsområde 24-26 febr., Tingstäde mullföringsområde 28 febr-2 mars samt Hemse rullföringsområde 3-5 mars.Gotlands Allehanda
Lördagen 22 Januari 1938
N:r 17