19380122 - Landsbygden. Sundre.

Landsbygden.

SUNDRE, 20 jan.
Sundre skolråd har vid sammanträde beslutat att begära lästidens i skolan utökande till 36 ½ vecka eller 256 dagar för läsår samt att lärarinnan upptages i den för denna lästid förordnade lönegruppen.Gotlands Allehanda
Lördagen 22 Januari 1938
N:r 17