19380122 - Petterkvist

Petterkvist: En förväxling.



Gotlands Allehanda
Lördagen 22 Januari 1938
N:r 17