19380125 - Hushållningsgillena.

Hushållningsgillena.

Hemse gille hade i går ett talrikt besökt sammanträde i Alva församlingshus under ledning av landstingsman Johan Ahlsten. Därvid förekom bl. a. val av en ordinarie ledamot och en suppleant i bestyrelsen, till vilka poster omvaldes nämndeman Axel Wahlby, Roes i Rone, resp. hemmansägaren Axel Sundberg, Oxarve i Hemse.
Sedan gillets ärenden behandlats höll konsulent B. Ljunggren ett instruktivt och intressant föredrag över ämnet: "Nyare rön beträffande nötkreaturens utfodring".Gotlands Allehanda
Lördagen 25 Januari 1938
N:r 19