19380127 - Petterkvist

Petterkvist: Det hjälper icke alltid att vara finurlig.Gotlands Allehanda
Torsdagen 27 Januari 1938
N:r 21