19380128 - Petterkvist

Petterkvist: Skulle vara roligt uppleva gamla minnen — hu så'n upplevelse.



Gotlands Allehanda
Fredagen 28 Januari 1938
N:r 22