19380129 - Deltagande. MATILDA NORRBY.

För all visad vänlighet och omtanke vid vår kära moders
MATILDA NORRBY
sjukdom samt för tal, kransar och blommor vid hennes bår, be vi att till släktingar och vänner få framföra ett hjärtligt tack.
Bläsnngs i Västkinds den 29 jan. 1938.
BARNEN.Gotlands Allehanda
Lördagen 29 Januari 1938
N:r 23