19380131 - Kustartilleriförsvaret å Gotland.

Kustartilleriförsvaret å Gotland.

Vid behandlingen av regeringens förslag om tilläggsanslag på grund av kostnadsfördyringen till olika byggnads- m. fl. företag, vilka tidigare beslutats av riksdagen, har statsutskottet bl. a. tillstyrkt anvisande av dylikt anslag å 20,700 kr. till kustartilleriförsvaret å Gotland. Hela anslaget för året skulle därmed bli 232,700 kr., vilka skala användas till kustartilleriets materialanskaffning för Fårösund. (P)Gotlands Allehanda
Måndagen 31 Januari 1938
N:r 24