19380131 - Petterkvist

Petterkvist: Ny sorts backlöpning — träkarin vinner.Gotlands Allehanda
Måndagen 31 Januari 1938
N:r 24