19381108 - Landsbygden. Follingbo.

Landsbygden.

FOLLINGBO.
Ordinarie stämmor höllos här i lördags eftermiddag, båda under ordförandeskap av lantbrukare Arvid Collberg, Nygårds.
Vid kyrkostämman fastställdes skattesatsen för skogsaccis för kyrka och skola till 35 öre. Inkomst- och utgiftsstaten fastställdes till 2,985 kr. för kyrkan och för skolan 14,430 kr. Utdebiteringen blir för kyrkan kr. 1: 50 och för skolan 2: 70. Skolrådets förslag till gymnastik-, bad- och bespisningsanläggning godkändes och uppdrogs åt rådet att utarbeta närmare kostnadsförslag m. m.
Kommunalstämman vidtog omedelbart därefter. Skogsaccisen för kommunen bestämdes till 1: 10. På kommunalnämndens förslag beslöts höja hundskatten från 10 till 15 kr. Premierna för dödande av kråka höjdes till 20 öre. Barlingbo erkända sjukkassa beviljades ett anslag av 50 öre per ansluten medlem. Kommunalnämndens förslag att anslå 2,000 kr. till badanläggning godkändes därefter.
Utgifts- och inkomststaten för den borgerliga kommunen slutade på kr. 11,868: 52 med en utdebitering på 3: 50, vilket godkändes. Skatteuppbörden för nästkommande år skall äga rum på samma sätt som hittills. Man beslöt vidare ansöka om skatteutjämningsbidrag. Stämman antog också förslaget till skogsbrandsordning inom kommunen och i samband därmed en ändring i brandstodsreglementet.
Till sockenombud för val av styrelse i Gotlands norra härads brandstodsförening valdes kommunalnämndsordföranden Johannes Dahlström med lantbr. Arvid Collberg som suppleant. Mantalsskrivningsombud blevo Johannes Dahlström och landstingsman Albin Nyberg.
Den sammanlagda utdebiteringen för kommunen blir kr. 8: 10 mot 10: 40 innevarande år.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 November 1938
N:r 259