19381108 - Landsbygden. Roma.

Landsbygden.

ROMA.
Den 6 november kl. 8 e. m. hade Roma pastorats kyrkliga ungdomskrets möte i Roma skola.
Sammankomsten började med att hr Hans och fröken Anne-Maj Endrell med den förres ackompanjemang på ett utmärkt sätt sjöng en Allhelgonapsalm. Därefter följde förhandlingar omkring en halv timme.
Sedan höll pastor Bergdahl ett synnerligen gediget och givande föredrag om Religiösa motiv inom den moderna lyriken, som inte har det religiösa motivet med i sina dikter. Hos diktaren och tänkaren bor en längtan efter klarhet. Talaren läste bl. a. några stycken ur Harry Blombergs bok "Vi måste börja om". Vidare stannade pastorn vid Frödings "Upp till Salem", som särskilt ger uttryck för själens längtan. Man fick höra Inledningsdikten till Dan Anderssons Svarta Balader. Dikter av Erik Lindorm, Sven Lidman, Ragnar Jändel, Pär Lagerkvist och Bertil Malmberg upplästes — alla lika intressanta. Föredraget avslutades med Erik Axel Karlfeldts genomfina "Höstpsalm". Man följdee så med i den dikten, att man nästan vandrade sida vid sida med Karlfeldt och hans vän i landet Umbrien.
Mötet fortsattes med samkväm i småskolan. Där serverades kaffe under gemytligt samtal och allsång ur Kyrklig Sång. — Pastor Bergdahl läste aftonsångstexten till Allhelgonadagen och sist sjöngs "O, hur saligt att få vandra hemåt vid vår Faders hand."Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 November 1938
N:r 259