19381108 - Petterkvist

Petterkvist: De ä nog sig likt de!Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 November 1938
N:r 259