19381109 - Modern tysk u-båt.

Modern tysk u-båt.

Enligt uppgifter i marina fackkretsar i London lär Tyskland numera ha 71 u-bätar i tjänst eller i det närmaste färdiga.
— Bild av U. 35, en av de nya tyska u-båtarna.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 November 1938
N:r 260