19381112 - Auktion i Follingbo.

Auktion i Follingbo.

FREDAGEN DEN 18 NOV. kl. 10,30 låter lantbr. EMRIK HAGVALL, KLINTE, på grund av gårdens försäljning genom auktiion avyttra: Kreatur: 4 st. prima arbetshästar, därav ett sto, 7 st. goda mjölkkor i olika kalvställningar, 2 st. kvigor, därav en högdräktig, 1 tjur, 2 år. Alla nötkreaturen reaktionsfria. Maskiner och redskap: självbindare och slåttermaskiner, 5 fot, radsåningsmaskin med förställare, 20 bill., Melicar, gödningsspridare, 3 1/2 mtr., hästräfsa, hästhackor, 3 och 1 rad, 2 kultivatorer, slättharv, 80 pinn., cambridgevält, vänd- och spetsplogar, sättare och foderhäckar, betskrov, åkvagn med vurst, tidaholmskärra, 2 lastdragare, större och mindre arbetsvagnar, släde, kälkrack, arbetskälkar, åk- och arbetsselar, enbetssele, 2 decimalvågar, en större, magasinskärra, ny vindmaskin, mjölkkylare, sil, transportflaskor, slipsten, hyvelbänk, stubbrytare m. m. 1 parti blandsäd och korn, foderbetor, betmassa, 1 parti ax, 20 kbm. floved. Inre lösöre såsom: buffe av mahogny, större ekskåp, piano, sängar, bord, stolar, väv med tillbehör, fristående gryta m. m.
Betalningsanstånd till den 1 sept. 1939 med vanligt äganderättsförbehåll eller vid anfordran.
Visby den 12 november 1938.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 November 1938
N:r 263