19381112 - Landsbygden. När.

Landsbygden.

NÄR.
En skördefest varigårkväll anordnad i härvarande folkskola. Programmet upptog en tankeväckande missionspredikan av pastor Gustaf Enwall samt auktion på skänkta saker. Lokalen var fylld till sista plats av en intresserad publik, och behållningen blev också omkring 400 kr.
Hälften av denna summa går till svenska kyrkans mission och den andra hälften till fonden för reparation av kyrkans portaler.Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 November 1938
N:r 263