19381112 - Landsbygden. Viklau.

Landsbygden.

VIKLAU.
Skatten sjunker. Kommunal- och kyrkostämmor höllos här i dag, varvid bl. a. statförslaget föredrogs och godkändes med endast någon mindre ändring. Utdebiteringen blir för kyrkan kr. 3: 50, pastoratskassan kr. 2: 50, skolan 7: 25 och den borgerliga kommunen 3: 75, alltså sammanlagt kr. 17: 00. Beslutet innebär en kraftig sänkning av skatten, då skattesatsen under innevarande år varit inte mindre än kr. 25: 60. Sänkningen beror på att skatteunderlaget ökat från 480 skattekronor till omkring 650.Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 November 1938
N:r 263