19381116 - Om den statsunderstödda sjukkasserörelsen

Om den statsunderstödda sjukkasserörelsen

talar dr O. E. Wiklund, Stockholm, och tjänstemannen i Östra Sveriges erkända centralsjukkassa, Einar Lindh, på en turné på Gotland. Denna börjar i dag med föredrag av E. Lindh i sockenstugan i Gothem. På torsdag talar dr Wiklund i societetssalongen i Ljugarn kl. 19, fredag i Levede skola kl. 19 (Wiklund), lördag kl. 19 i godtemplarlokalen i Fårö (Lindh) och på söndag kl. 15 talar dr Wiklund i kommunala mellanskolans aula i Slite.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 November 1938
N:r 266