19381118 - Auktion i Bara.

Auktion i Bara.

TISDAGEN DEN 22 NOVEMBER kl. 1 e. m. låter ALBIN HALLGREN, ANDERSE, genom offentlig auktion försälja: 3 st. unga reaktionsfria mjölkkor, 1 mindre tjur passande för avel, 2 st. kvigor, 3 st. unghästar 1, 2 och 3 år, 2 st. bet. ungsuggor ,10 st. grisar i olika åldrar, 10,000 kg. blandsäd, 1,500 kg. vetemjöl, ett parti vårvete till utsäde, foderbetor, sortren puritan potatis, timotejfrö, hö, halm, ax, torr floved m. m.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 september 1939 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 November 1938
N:r 268