19381121 - Mul- och klövsjukan.

Mul- och klövsjukan.

T. f. länsveterinär G. Stenflo i Visby har hemställt hos medicinalstyrelsen om förordnande för distriktsveterinär Nils Andersson, Hemse, som överveterinär i fall av mul- och klövsjuka på ön. (TT Spec.)Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 November 1938
N:r 270