19381122 - Auktion i Stenkumla.

Auktion i Stenkumla.

Genom auktion, som förrättas hos ALBERT KARLSSON, GARDRUNGS lördagen den 26 nov. kl. 12 midd. kommer att för vederbörandes räkning försäljas: Kreatur: 2 st. arbetshästar, 2 st. mjölkkor, 1 kalv, 1 grissugga, betäckt. Redskap: slåtter- och såningsmaskiner, hästräfsa, kultivator, cambridgevält, fjäderharv, 60 pin.-harv, foder-och bethäckar, vändplog, sladd, arbetsvagn, arbetsselar, vind m. m. En del av redskapen så gott som nya. 6 ton hö, 3 ton halm, 3 ton rovor, 500 kg. foderhavre.
Betalningsanstånd till den 1 juni 1939 med vanligt äganderättsför behåll eller vid anfordran.
Visby den 22 nov. 1938.
FRITIOF JACOBSSON.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 November 1938
N:r 271