19381122 - Gotlands kustartillerikår

Gotlands kustartillerikår

i Fårösund skulle enligt sakkunnigas i dagarna framlagda förslag till ordnande av andliga vården vid försvarsväsendet erhålla 400 kr. till årsarvode åt militärpastor.
Därjämte skulle utgå grundunderstöd med 200 kr. till ett bildningsråd. Det förutsättes, att bildningsrådets medlemmar skola åtaga sig medlemskapet uteslutande av intresse för saken. Arbetet i bildningsrådet torde för de enskilda medlemmarna ej heller bli så betungande, att särskild ersättning därför kan vara motiverad. Anslaget avses för administrationen samt för anordnande av föreläsnings- och studiecirkelverksamhet. (P.)Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 November 1938
N:r 271