19381122 - Flygövningar vid Fårösund.

Flygövningar vid Fårösund.

Roslagens flygflottilj kommer att bedriva övningar i Fårösund under olika omgångar under tiden 26 nov. —10 dec., varvid utföras bombfällningar, skjutningar m. m. Flottiljen står under befäl av överstelöjtnant Sundin.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 November 1938
N:r 271