19381122 - Femtio år

Femtio år

fyller om torsdag den 24 dennes adjunkten vid samrealskolan i Arvika, fil. mag. Gottfrid Lundgren.
Jubilaren är född i Levide, avlade studentexamen 1911 samt blev fil. kand. och fil. mag. 1917. Efter att först ha ägnat sig åt försäkrings. branschen — han var sålunda avdelningschef vid försäkrings A.-B. Fen-nia i Stockholm under åren 191924 — antogs han till e. o. ämneslärare vid Ronneby kommunala mellanskola och är sedan 1932 adjunkt i geografi och biologi med hälsolära vid samrealskolan i Arvika.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 November 1938
N:r 271