19381122 - Fiskmärkningarna.

Fiskmärkningarna.

I slutet av april månad i år märktes 100 st. id vid Tjälder i Gothem. Av dessa ha hitintills endast en återfångats vid Asunden utanför Slite. Vid samma tid märktes 89 st. id vid Närsåns utlopp. Av dessa har 3 st. återfångats, två fångades helt nyligen i bottengarn vid Nyudden i När och en återfångades i Enviken, Hamra.
Den fiskeriidkande allmänheten uppmanas att se upp med märken på fångad id. För till fiskeriinstruktören insända märken med uppgift om tid, plats och redskap för återfångsten, fiskens längd och vikt, betalas en krona i ersättning.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 November 1938
N:r 271