19381123 - Röda Kvarn - Styrman Karlssons Flammor.

Röda Kvarn - Styrman Karlssons Flammor.
Anders Henriksson, Karin Swanström, Hjördis Pettersson, Nanna Stenersen, Bullen Berglund m. fl.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 November 1938
N:r 272