19381124 - Röda—Korskrets i Ganthem.

Röda—Korskrets i Ganthem.

En ny Rödakorskrets har åter bildats på Gotland denna gång i Lanthem och omfattande nämnda socken. Bildandet skedde vid ett möte i tisdags kväll och 56 medlemmar antecknade sig omedelbart. Kapten Hugo Struve talade om Röda Korsets verksamhet och mål och för underhållningen i övrigt svarade bl. a. folkskollärare Simeon Jacobsson med sång.
Till kretsstyrelse valdes: pastor Hilding Jacobsson, ordf., fru Mirjam Bodin, vice ordf., lantbr. Einar Henriksson, sekr., fröken Gunnel Krantz, kassör, handl. Hugo Olsson, förrådsförvaltare samt fru Linnea Ekström.



Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 November 1938
N:r 273