19381124 - Ingen av prästerna vill bli emeriti.

Ingen av prästerna vill bli emeriti.

Visby domkapitel anmäler till ecklesiastikministern att följande präster inom stiftet komma ifråga till erhållande av emeritilön, nämligen kyrkoherden i Vänge, Buttle och Guldrupe församlingars pastorat A. E. F. Kahl, född 1848, kyrkoherden i Närs och Lau församlingars pastorat G. Torhiörnsson, född 1867, samt kyrkoherden i Dalhems, Ganthems, Halla och Hörsne med Bara församlingars pastorat G. Th. Reuser, född 1868. Samtliga ha förklarat sig ej önska avgå med emeritilön. (P.)Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 November 1938
N:r 273